Tuesday, Dec 01st

Last update08:56:59 AM GMT

Jak zapobiec porażeniu prądem?

Niemal na każdym placu budowy używa się prądu. Wszyscy mamy codzienny kontakt z elektrycznością, ale w odróżnieniu od większości innych zagrożeń, które można zobaczyć poczuć lub usłyszeć, jeśli chodzi o prąd nie ma wcześniejszego ostrzeżenia - a prąd może zabić.

Do wypadków dochodzi, gdy pracownicy korzystają z urządzeń elektrycznych lub pracują w ich pobliżu, przy czym:
• uznają, że urządzenie takie nie jest pod napięciem a w rzeczywistości jest inaczej
• wiedzą, że urządzenie jest pod napięciem, ale nie podjęli odpowiednich środków zapobiegawczych przed rozpoczęciem pracy lub nie zostali stosownie przeszkoleni.
Obsługa urządzeń elektrycznych w każdym przypadku wymaga jak największej ostrożności. Niezwykle istotne jest, aby instalacja, konserwacja i wszelkie naprawy systemów elektrycznych były wykonywane wyłącznie przez kompetentnego i wykwalifikowanego elektryka.
Głównym ryzykiem związanym ze stosowaniem elektryczności jest porażenie prądem, ale nie jest to jedyne ryzyko. Zwarcie lub korzystanie z urządzeń nieutrzymywanych w odpowiednim stanie technicznym może spowodować pożar lub wybuch.  Wyładowania elektryczne prowadzą do wytworzenia bardzo wysokich temperatur, które mogą powodować poważne oparzenia, a także do emisji szkodliwego dla oczu promieniowania ultrafioletowego.

Podstawą jest odpowiednie planowanie
Istotne jest zaplanowanie rozwiązań w zakresie zasilania elektrycznego przed rozpoczęciem wszelkich prac. Odpowiednie zaplanowanie rozwiązań z  dostawcą prądu jest wymagane prawnie.
Wszystkie urządzenia na placach budowy są użytkowane w trudnych warunkach, często bez odpowiedniej dbałości. W związku z tym, możliwe jest uszkodzenie sprzętu elektrycznego, co może grozić niebezpieczeństwem. 

Eliminacja ryzyka
O ile to możliwe, konieczne jest eliminowanie ryzyka wystąpienia porażenia prądem. Łatwo jest wyeliminować to ryzyko poprzez użytkowanie narzędzi bezprzewodowych lub narzędzi przystosowanych do napięcia 110 wolt. Specjalne przystosowanie urządzenia do napięcia 110 wolt oznacza, że jeśli dojdzie do porażenia prądem, siła takiego porażenia wyniesie maksymalnie 55 wolt. Narzędzia przystosowane do napięcia 110 wolt pozwolą skutecznie wyeliminować ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli dojdzie do wypadku w wyniku kontaktu z prądem. Jeśli natomiast dojdzie do wypadku, w którym dana osoba zostanie porażona przez prąd o napięciu 240 wolt, zwykle dochodzi do zgonu lub bardzo poważnych obrażeń tej osoby.
Urządzenia zasilające o napięciu 110 wolt są zwykle oznaczane kolorem żółtym.
Urządzenia różnicowoprądowe nie wystarczą
W przypadku zasilania prądem o napięciu 110 wolt, nawet jeśli dojdzie do uszkodzenia narzędzi lub przewodów, w najgorszym przypadku pracownik dozna lekkiego porażenia prądem. Jeśli natomiast napięcie to wynosi 240 wolt, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub przewodów może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Napięcie 240 wolt powinno się stosować w mniej wymagającym środowisku - na przykład na terenie pomieszczeń biurowych lub socjalnych na placu budowy - z dala od obszarów, w których wykonywane są prace budowlane. Urządzenia różnicowoprądowe (zwane także „RCD” lub „wyłącznikami różnicowoprądowymi”) można stosować przy zasilaniu prądem 240 wolt. Jednak jeśli stosowane są urządzenia różnicowoprądowe, należy zapewnić, aby były one przez cały czas bardzo suche i czyste, a także zabezpieczać je przed wibracjami lub fizycznym uszkodzeniem. Ważna jest codzienna kontrola tych urządzeń. Urządzenia te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem w wyniku stosowania narzędzi bezprzewodowych lub narzędzi przystosowanych do napięcia 110 wolt.

Sprawdzanie usterek
Każdy kto używa narzędzi elektrycznych powinien wiedzieć w jaki sposób sprawdzać czy urządzenie nie jest wadliwe. Gołym okiem można znaleźć  95% usterek. Należy zawszy zgłaszać ewentualne usterki i sprawdzać czy:
• nie widać wystających nieosłoniętych przewodów,
• izolacja kabla nie uległa zniszczeniu,
• wtyczka i gniazdko są w dobrym stanie i nie ma na nich widocznych śladów wypalenia,
• styki przewodów nie są oklejone taśmą klejącą lub wykonane „domowym sposobem”,
• zewnętrzna  powłoka kabla łączy się bezpośrednio z wtyczką - nie powinno być widać kolorowej izolacji znajdującej się wewnątrz kabla.
Oprócz tego należy zadbać, aby wszystkie kable były odpowiednio zabezpieczone. Najlepszym sposobem jest usunięcie kabli z dróg dostępowych i zawieszenie ich na odpowiedniej wysokości.
Prąd to cichy zabójca. Nie instaluj i nie naprawiaj urządzeń zasilających, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym elektrykiem. Nigdy nie dotykaj niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych, jeśli nie masz pewności czy nie są one pod napięciem.

Health and Safety Executive

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com