Saturday, Nov 28th

Last update08:56:59 AM GMT

Poradniki

Opieka zdrowotna w Irlandii Północnej

Jak wygląda system opieki zdrowotnej w Irlandii Północnej?
Opieka zdrowotna należy do sektora usług publicznych a korzystanie z niej w większości przypadków jest nieodpłatnie. W Irlandii Północnej opieka zdrowotna świadczona jest przez Health and Social Care [Służbę Zdrowia i Opieki Społecznej], której finansowanie pochodzi z pieniędzy podatników. Jest to odpowiednik National Health Service (NHS) [Narodowej Służby Zdrowia (dalej NHS)], która działa na terenie Anglii, Szkocji i Walii. Choć istnieje prywatny sektor opieki zdrowotnej, większość obywateli korzysta z publicznej służby zdrowia.

Health and Social Care [Służba Zdrowia i Opieki Społecznej] jest często mylona z *Social Security Agency* [Agencją Ubezpieczeń Społecznych], której zadanie polega na przyznawaniu *national insurance numbers* [numerów ubezpieczenia społecznego] oraz *social security benefits* [zasiłków socjalnych]. Health and Social Care [Służba Zdrowia i Opieki Społecznej] składa się z agencji rządowych, które nie mają nic współnego z agencjami ubezpieczeń społecnych i działają na innych zasadach.

Do jakiej formy leczenia jestem upoważniony?
Leczenie w nagłych wypadkach lub leczenie natychmiast wymagane – tego rodzaju opieka dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich, niezależnie od ich obywatelstwa czy statusu imigracyjnego. WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE NA POGOTOWIU SĄ NIEODPŁATNE. Dotyczy to wszystkim form opieki zdrowotnej świadczonej na pogotowiu w głównych lub lokalnych szpitalach.

Rutynowe leczenie (przypadki nienagłe) – rutynowe leczenie dostępne jest nieodpłatnie bezpłatnie dla osób mieszkających w Irlandii Północnej. Opłata za niektóre koszty rutynowego leczenia może dotyczyć osób, które przebywają w Irlandii Północnej na wizie (turyści czy goście z rodziny) (zob. „Do jakiej opieki zdrowotnej prawo mają osoby odwiedzające Irlandię Północną?” poniżej).

Pełen dostęp do nieodpłatnego leczenia przysługuje osobom, które mieszkają w Irlandii Północnej. Dotyczy to tzw. ‘ordinarily resident’, czyli osób poszukujących azylu, uchodźców, pracowników migracyjnych, przebywających członków rodziny, większość studentów (z wyjątkiem uczęszczających na krótkie kursy) i inne osoby osiedlone w Zjednoczonym Królestwie.

Prawo do nieodpłatnego rutynowego leczenia przysługuje pracownikom migracyjnym z kraju Unii Europejskiej, *Europejskiego Obszaru Gospodarczego* , osobom pracyjącym w Irlandii Północnej na podstawie *work permit* [pozwolenia na pracę] bądź *points based system* [systemu punktowego].

Dentyści, okuliści i leki
Prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej obejmuje to usługi lekarza rodzinnego, usługi szpitalne i środowiskowe. Za inne usługi trzeba zwykle zapłacić. Są to na przykład:
opieka dentystyczna i opieka okulistyczna.

W szczególnych przypadkach zwolnieni od opłat są:
Osoby poniżej 16 roku życia lub w wieku 16, 17, 18 lat, jeśli wciąż kontynuują edukację oraz osoby powyżej 60 roku życia.
Kobiety ciężarne –  w czaie trwania ciąży i do roku po urodzeniu dziecka
Osoby cierpiące na określone przypadłości – wymagane jest zaświadczenie zwalniające z opłat
Osoby lub ich partnerzy, którzy otrzymują określone *social security benefits* [zasiłki socjalne].

W przypadku wątpliwości co do tego, czy jesteś uprawniony do otrzymywania bezpłatnych leków, zasięgnij porady.

Korzystając z usługi dentystycznej, warto sprawdzić, czy stomatolog prowadzi prywatną praktykę, czy zapewnia usługi po stawkach rabatowych w ramach NHS [Narodowego Funduszu Zdrowia] .

Czy obywatelom *Accession States* [Państw Przystępujących] (grupy *A8* i *A2*) przysługuje prawo do takiej samej opieki zdrowotnej?
Tak, obywatele *Accession States* [Państw Przystępujących] (z grup *A8* i *A2*) mają takie samo prawo do opieki zdrowotnej, jak pozostali obywatele Unii Europejskiej.
Pracownicy migracyjni z*Accession States* [Państw Przystępujących] mają ograniczony dostęp do niektórych *social security benefits* [zasiłków socjalnych; nie dotyczy to usług Health and Social Care [Służby Zdrowia i Opieki Społecznej].

Czy opieka zdrowotna dla obywateli spoza *Europejskiego Obszaru Gospodarczego* opiera się na innych zasadach?
Obywatele spoza *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*, którzy mieszkają w Irlandii Północnej posiadają takie same uprawnienia do bezpłatnej opieki lekarskiej, co rezydenci *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*.

Istnieją natomiast różnice w dostępie do służby zdrowia dla osób odwiedzających spoza tego obszaru (zobacz poniżej). Health and Social Care [Służba Zdrowia i Opieki Społecznej] nie jest funduszem publicznym. Z tego powodu nie ma znaczenia, czy dana osoba posiada w paszporcie stempel „bez prawa do korzystania z *public funds* [funduszy publicznych]”, gdyż taki warunek odnosi się wyłącznie do określonych *social security benefits* [zasiłków socjalnych].

Obywatel *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*, który przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa w celu skorzystania z nieodpłatnego leczenia, ma obowiązek posiadania skierowania od lekarza z kraju rodzinnego oraz wypełniony formularz E112. Formularzem E128, który również upoważnia do bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą posługiwać się pracownicy w delegacji lub studenci przebywający na terenie Zjednoczonego Królestwa tymczasowo.

W przypadku osoby, która przebywa w Zjednoczonym Królestwie tymczasowo, a od której zażądano zapłaty za leczenie, na które nie stać tej osoby, nalezy skorzystać z porady specjalisty. W szczególnych przypadkach istnieją zwolnienia z opłat.

Spodziewając się wizyty członka rodziny lub przyjaciela, który nie jest obywatelem kraju *Europejskiego Obszaru Gospodarczego* lub kraju objętego specjalnym porozumieniem, niezbędne jest wykupienie przez te osoby ubezpieczenia medycznego.

Przydatne kontakty
Business Services Organisation (BSO) [Organizacja ds. Usług Biznesowych – BSO]
2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ
Telefon (028) 9053 5521 (Registration and Screening Services Manager)
Strona internetowa
www.hscbusiness.hscni.net

Informacje pochodzą z poradnika "Twoje prawa w Irlandii Północnej"

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Edukacja w Irlandii Płn. Kto odpowiada za szkoły?

Department of Education [Ministerstwo Oświaty] jest rządową jednostką odpowiedzialną za edukację. Ministerstwo sprawuje nadzór nad lokalnymi Education and Library Boards [Kuratoriami Edukacji i Bibliotek]. Education and Library Boards [Kuratoria Edukacji i Bibliotek] są odpowiedzialne za zarządzanie szkołami i instytucjami edukacji wyższej w określonym rejonie geograficznym. W ich siedzibie można otrzymać informacje na temat rejonizacji szkół i zapisów. Lista adresów dostępna jest na końcu rozdziału pod hasłem „Przydatne kontakty”.

Czy moje dziecko może otrzymać dodatkowe wsparcie w nauce języka angielskiego?
Szkoła lub Education and Library Boards [Kuratoria Edukacji i Bibliotek] powinny udzielić dodatkowego wsparcia dzieciom, które nie mówią płynnie w języku angielskim. informacje na ten temat powinny być dostępne w każdej szkole. W przypadku braku takiego wsparcia należy skontaktować się ze szkołą lub Education and Library Boards [Kuratorium Edukacji i Bibliotek] .

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko jest zastraszane w szkole?
Zastraszanie na tle rasowym lub innym nie jest w szkole dozwolone. Takie incydenty należy zgłosić nauczycielowi. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania należy porozmawiać z dyrektorem szkoły, Education and Library Boards [Kuratorium Edukacji i Bibliotek] lub poprosić o poradę jedną z niezależnych organizacji, których nazwy podano w „Przydatne kontakty”.

Jak wygląda edukacja w Irlandii Północnej?
Dzieci w wieku 4 lat rozpoczynają obowiązkową edukacją (od miesiąca września, które przypada po czwartych urodzinach dziecka lub - jeżeli urodziny dziecka przypadają między 2 lipca a 31 sierpnia włącznie – od miesiąca września następnego roku). Obowiązkowa edukacja trwa do 16 roku życia. Większość dzieci pozostaje w szkole również na okres od 16 do18 roku życia. Prawie wszystkie szkoły są publiczne i bezpłatne, łącznie ze szkołami prowadzonymi przez Catholic Council for Maintained Schools [Radę Szkół Katolickich]. Wszystkie dzieci mają prawo do nauki. Rodzice są zobowiązani pokryć koszty mundurków, wycieczek itp. Niektórym dzieciom przysługują darmowe posiłki. Dostępne są również szkoły prywatne, za które pobierane jest czesne. Uczęszcza do nich niewielka ilość uczniów.

Rodzaje szkół ze względu na wiek:
Nursery schools [Przedszkola] dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat – ponieważ miejsca w nich są ograniczone, warto zapisać do nich dziecko jak najwcześniej.

Primary schools [szkoły podstawowe] – dla uczniów w wieku od 4/5 do 11 lat.

Grammar and secondary schools [Szkoły średnie] – dla uczniów w wieku od 11 do 16 lat. Wielu uczniów kontynuuje naukę do ukończenia 18 lat lub przenosi się do collegów.

Przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej: przejście ucznia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej opiera się na wynikach testu, tzw. „transfer test” (znanego również jako egzamin 11+). Zaprzestano przeprowadzanie tego testu w 2008 roku. Jednak, ponieważ do tej pory Northern Ireland Assembly [Zgromadzenie Irlandii Północnej] nie ustaliło procedury zastępczej, szkoły stosują procedury alternatywne.

Informacje pochodzą z poradnika "Twoje prawa w Irlandii Północnej"

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Aktualny poradnik dla planujących emigrację do Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej to publikacja dostępna w języku polskim. Jest to trzecie wydanie kompleksowego poradnika, uaktualnione w 2011 roku.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

Jestem w ciąży i chciałabym uzyskać Maternity Allowance

Czy mimo, że straciłam JSA nadal mogę starać się i uzyskać Maternity Allowance? Mam przepracowane wymagane kwalifikacyjne tygodnie i zaświadczenie od położnej.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

Ciąża w UK: W trakcie chcę wrócić do Polski

Od 3 lat pracuje w UK legalnie , od kwietnia przejdę na urlop macierzyński ponieważ jestem w ciąży, czy jeśli wrócimy do Polski na początku lipca, mój angielski pracodawca wciąż będzie mi musiał wypłacać do końca za urlop macierzyński, i jak to załatwić?

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…